foto1
Ogrzewanie podłogowe
foto1
Kotły gazowe
foto1
Pompy ciepła
foto1
Rekuperacja
foto1
Instalacje wodno- kanalizacyjne
Tel.+48 68 414 18 64
info@eko-instalacje.pl

Idea pozyskiwania energii z niewielkich głębokości gruntu opiera się na fakcie, że na głębokości 7-10 m utrzymuje się prawie stała temperatura gruntu, zbliżona do średniej rocznej temperatury powietrza zewnętrznego, która w naszych warunkach wynosi +8 - +10oC. Umieszczony na tej głębokości wymiennik ciepła umożliwia wykorzystanie akumulacji chłodu gruntu w okresie występowania wysokich temperatur powietrza latem, lub ciepła w okresie zimowym. Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjno- klimatyzacyjnych. Zakopane na pewnej głębokości pod powierzchnią, mają za zadanie:

  • obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów zimą poprzez wstępne ogrzanie powietrza oraz zapewnienie optymalnej pracy urządzeń rekuperacyjnych,
  • ochłodzenie i osuszenie powietrza latem, przez co można zdecydowanie poprawić mikroklimat wewnątrz pomieszczeń.

Gruntowy wymiennik ciepła, w skrócie GWC jest to budowla ziemna, przez którą transportowane jest powietrze służące do wentylacji budynków. W wymienniku tym oddziałują na siebie dwa układy rozdzielone między sobą i odizolowane od otoczenia. Oddziaływanie tych układów (powietrza i gruntu) przejawia się przez wymianę ciepła. Wymiana ciepła zachodzi pod wpływem różnicy stanów termodynamicznych - temperatur pomiędzy układami.

Istnieją następujące typy gruntowych wymienników ciepła różniące się budową oraz efektywnością pracy:

  • Płytowe (bezprzeponowe) 
  • Glikolowe
  • Żwirowe

Jeżeli chodzi o efektywność i możliwość stabilizacji wilgotności powietrza, to najlepsze efekty uzyskuje się stosując wymienniki bezprzeponowe.

Bezprzeponowy, gruntowy (płaski) wymiennik ciepła PROVENT-GEO składa sie systemu modułów specjalnie opracowanych płyt, których budowa zapewnia tzw. bezprzeponowy (tj. w bezpośrednim kontakcie z gruntem) przepływ powietrza wewnątrz wymiennika. Po obróbce termicznej w wymienniku powietrze poprzez kanał odprowadzający transportowane jest do obiektu wentylowanego. Konstrukcja całego wymiennika została tak pomyślana, aby przy maksymalnej efektywności uzyskać minimalne opory dla powietrza.

Wymiennik gruntowy płytowy  nie jest odmianą wymiennika żwirowego. Należy on do grupy wymienników bezprzeponowych czyli powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem, konstrukcja jego jednak jest zupełnie odmienna od wymiennika żwirowego. I ta właśnie inna budowa świadczy o jego innowacyjności, a doskonałe parametry pracy (grzanie i chłodzenie) powodują, że jest on niezastąpiony w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

 

GWC

Wymiennik płytowy przeznaczony jest do pracy ciągłej. Dzięki swoim dobrym parametrom, nie potrzebuje on czasu na regenerację. Zamieszczone poniżej wykresy temperatur potwierdzają tę informację. Nawet względy higieniczne przemawiają za tym by wymiennik pracował non stop. Ruch powietrza także zapobiega rozwojowi drobnoustrojów i grzybów.

wykres GWC zima

wykres GWC lato