foto1
Ogrzewanie podłogowe
foto1
Kotły gazowe
foto1
Pompy ciepła
foto1
Rekuperacja
foto1
Instalacje wodno- kanalizacyjne
Tel.+48 68 414 18 64
info@eko-instalacje.pl

Na wielu terenach nie ma możliwości doprowadzenia sieci kanalizacyjnej czy wybudowania centralnej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim dlatego, że koszty takich inwestycji na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich są zbyt wysokie. Tam właśnie ścieki z gospodarstw domowych powinny trafiać do przydomowych oczyszczalni. Takie biologiczne oczyszczanie ścieków bytowych jest regulowane poprzez przepisy Norm Europejskich.

Jeżeli zachodzi potrzeba oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych to zgodnie z najnowszymi standardami techniki, najlepszym rozwiązaniem jest w pełni biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Tylko w ten sposób można sprostać najnowszym przepisom i zaleceniom dotyczącym stopnia oczyszczania ścieków domowych. 

Jak działa oczyszczalnia tego typu

Urządzenie składa się z 3 komór oczyszczania:

  • strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania,
  • strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania
  • strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania.

Oczyszczanie wstępne

Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego odprowadzane są do komory wstępnego oczyszczania. W strefie wstępnego oczyszczania następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Równocześnie stanowi ona obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego zwiększenia ilości użytkowników oczyszczalni.

Biologiczne oczyszczanie

Poprzez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania.

Wtórne oczyszczanie 

Strefa oczyszczania wtórnego przedstawia się dwustopniowo i oddzielona jest od strefy biologicznej poprzez ścianę oddzielająca. W etapie pierwszym następuje sedymentacja biomasy. Ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje te mogą bez problemu osadzać się na dnie. Drugi etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.