foto1
Ogrzewanie podłogowe
foto1
Kotły gazowe
foto1
Pompy ciepła
foto1
Rekuperacja
foto1
Instalacje wodno- kanalizacyjne
Tel.+48 68 414 18 64
info@eko-instalacje.pl

Niestabilna sytuacja na rynku gazu i innych ropopochodnych nośników energii, powodująca rosnące ceny energii potrzebnej do ogrzewania domów czy też budynków użyteczności publicznej zmuszają do poszukiwania tańych, alternatywnych i odnawialnych źródeł energii.

Jednym z takich odnawialnych źródeł są pompy ciepła. Umożliwiają one ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu odnawialnej energii w formie ciepła środowiska. Przeszło trzy czwarte energii koniecznej do ogrzewania, pompa ciepła czerpie ze środowiska naturalnego. Dla pozostałej części, potrzebuje ona prądu jedynie jako energii napędu sprężarki.

Ciepło środowiska naturalnego, a więc ciepło słononeczne zmagazynowane w powietrzu, wodzie i gruncie może być wykorzystywane bez żadnych ograniczeń.

Obecnie pompy ciepła są najtańszymi w eksploatacji urządzeniami grzejnymi wykorzystującymi darmową, naturalną energię zmagazynowaną w ziemi, wodach gruntowych, a nawet powietrzu. Dodatkową możliwością, jaką daje nam pompa ciepła w okresie letnim, jest możliwość wykorzystania jej w celch chłodniczych.

W obecnych czasach dużej niestabilności cen energii paliw kopalnych, pompy ciepła sa od 2 do 7 razy tańsze w eksploatacji niż inne nośniki energii.

Przy audytach energetycznych budynków instalacje z pompą ciepła zwiększają znacznie wskaźnik energooszczędności - a co za tym idzie, zwiększa się wartość nieruchomości w stosunku do innych źródeł ciepła.

Sposób działania pompy ciepła odpowiada zasadzie funkcjonowania lodówki. W przypadku tej ostatniej poprzez parownik odbierane jest ciepło chłodzonym obiektom (wnętrze lodówki lub zamrażarki). Ciepło to, poprzez skraplacz (kondensator) zamontowany w urządzeniu jest oddawane do pomieszczenia. Do zasilania elementów lodówki, rownież potrzebny jest prąd elektryczny. Gdybyśmy pozostawili w pomieszczeniu otwartą lodówkę, to po pewnym czasie stwierdzilibyśmy wzrost temperatury, wynikający z zamiany energii elektrycznej na pracę sprężarki. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że lodówka generuje ciepło na swojej tylnej ściance jednocześnie pozbywając się tego ciepła ze swojego wnętrza. Na tej samej zasadzie działa pompa ciepła, jednak element na którym nam najbardziej zależy, to właśnie nasz "tył lodówki" ogrzewający wodę do centralnego ogrzewania czy też przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Decydując się na ogrzewanie pompą ciepła wybierają Państwo wyjątkowo niskie koszty ogrzewania i eksploatacji jak również zmniejszoną emisją szkodliwych substancji. Na miejscu instalacji emisja ta jest ograniczona nawet do zera. Nowoczesne pompy ciepła bardzo efektywnie ogrzewają, przygotowują ciepłą wodę, zapewniają wentylację i chłodzenie. Oferują Państwu optymalny komfort mieszkania przy łatwych do policzenia, niskich kosztach ogrzewania. Olej i gaz będą coraz droższe!

 

Do realizacji układów ogrzewania opartych o pompy ciepła mamy możliwość wykorzystania jednego z kilku typów dolnego źróła ciepła. Każde zastosowane dolne źródło ciepła charakteryzuje się nieco innymi parametrami i sposobem przekazywania energii cieplnej. Dlatego wybór typu dolnego źródła należy wykonać już na etapie planowania inwestycji.

Główne typy układów pomp ciepła w zależności od dolnego źródła:

  • Układ glikol-woda z sondami pionowymi
  • Układ glikol-woda z kolektorem poziomym
  • Układ woda-woda oparty o system dwóch studni
  • Układ powietrze-woda
  • Układ powietrze-powietrze

 

Najbardziej wydajnymi źródłami energii, są instalacje oddające ciepło pochodzące z dużych głębokości gruntu - czyli układ woda-woda oparty o system dwóch studni oraz układ glikol-woda z sondami pionowymi.
Z kolei najbardziej popularnym, ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy zachowaniu wysokiego, stałego współczynnika wydajności są układy oparte o kolektory poziome. Przeszkodą w instalacjach tego typu układu może być dość duża powierzchnia terenu, jaka musi być przeznaczona do wykonania dolnego źródła.
Jeżeli nie chcemy wykonywać odwiertów ani niszczyć darni już zagospodarowanego terenu, to najlepszym rozwiązaniem są pompy ciepła oparte o powietrze jako nośnika dolnego źródła ciepła. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się przy tego typu układach wykorzystując gruntowe wymienniki ciepła i system rekuperacji w jednym układzie ogrzewania.

Niektóre pompy ciepła oferują dodatkowe korzyści, umożliwiając ich stosowanie do chłodzenia budynku. Można przy tym rozróżnić dwie różne metody chłodzenia pompą ciepła:

  • Chłodzenie bezpośrednie (chłodzenie pasywne): Glikol pobiera przez wymiennik ciepła ciepło z obiegu grzewczego i odprowadza je na zewnątrz budynku. Przy tym sposobie działania wszystkie funkcje pompy ciepła, oprócz regulatora i pomp obiegowych, są nieaktywne.
  • Działanie odwrócone (chłodzenie aktywne): Odwraca się sposób działania pompy ciepła, tak że pracuje ona jak chłodziarka, a ciepło odprowadzane jest do gruntu


Do zastosowań chłodzenia, szczególnie skuteczne są klimakonwektory wentylatorowe wyposażone w wentylator z regulowanym strumieniem powietrza. Dzięki temu przez ich wymiennik ciepła można przepuszczać duże ilości powietrza, co umożliwia szybkie i skuteczne schłodzenie pomieszczenia. Dodatkowa możliwość regulacji wydajności wentylatora pozwala na precyzyjną regulację klimatu. Są one ponadto niewrażliwe na roszenie, jeżeli odprowadzać się będzie powstający kondensat.