foto1
Ogrzewanie podłogowe
foto1
Kotły gazowe
foto1
Pompy ciepła
foto1
Rekuperacja
foto1
Instalacje wodno- kanalizacyjne
Tel.+48 68 414 18 64
info@eko-instalacje.pl

Dzięki instalacji systemu rekuperacji, dom jest zdrowy i tani w eksploaracji. Przy źle funkcjonującej wentylacji powstaje efekt przesiąknięcia wilgocią ścian i stropów budynku. Wilgoć i ciepło powodują z kolei rozwój grzybów, plesni i innych bardzo szkodliwych mikroorganizmów, w tym wywołujących wiele niebezpiecznych alergii.

Badania nad poprawą jakości powietrza przy jednoczesnej możliwości oszczędności energii w budynkach mieszkalnych, pozowliły na stworzenie systemów wentylacji nawiowno- wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Najlepsze efekty w zakresie oszczędzności energii cieplnej w budynku (zimą) i schładzania mieszkań (latem) uzyskuje się poprzez współpracę rekuperacji z Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GWC).

 

Wprowadzenie stosowanych obecnie energooszczędnych rozwiązań do budownictwa zaowocowało dramatycznym pogorszeniem warunków naturalnych wewnątrz pomieszczeń. Uszczelniona stolarka okienna i drzwiowa całkowicie eliminuje dotychczas stosowany grawitacyjny sposób wentylacji budynków. W pomieszczeniach (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej) następuje koncentracja niepożądanych składników w powietrzu, takich jak: dwutlenek węgla, para wodna, kurz oraz wiele chemicznych związków wydzielanych z materiałów budowlanych oraz elementów wyposażenia. W opisanej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem, jest system wentylacji wymuszonej, powodujący w sposób mechaniczny wymianę powietrza, przy czym optymalnym systemem jest układ nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła.

Powietrze wypełniające wnętrze pomieszczeń mieszkalnych czy biurowych, ulega zużyciu w wyniku oddziaływania różnych czynników związanych z funkcją i wyposażeniem pomieszczeń. Jest ono zawilgocone w wyniku oddychania mieszkańców, gotowania, suszenia, prasowania, kąpieli w łazience oraz podlewania kwiatów. Przy źle funkcjonującej wentylacji powstaje efekt przesiąknięcia wilgocią ścian i stropów budynku. Wilgoć i ciepło powodują z kolei rozwój grzybów, pleśni i innych bardzo szkodliwych mikroorganizmów.
Prowadzone od wielu lat badania wykazały istotny związek pomiędzy złą jakością powietrza, a licznymi chorobami w tym wieloma odmianami alergii. Dlatego też, zaczęto poszukiwać rozwiązań, które poprawią jakość powietrza i jednocześnie pozwolą oszczędzać energię cieplną. Najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem okazała się wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Nawiewane do domu świeże powietrze przechodzi przez rekuperator (wymiennik ciepła) i tu ogrzewa się powietrzem usuwanym z domu - ale się z nim nie miesza.

 

Rekuperator 

 

Zastosowanie systemu wentylacji wymuszonej opartej na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem ciepła zapewnia:

  • odzysk ciepła do 95%
  • oszczędność energii
  • komfortową wentylację
  • eliminację zawilgocenia pomieszczeń wywołującego rozwój grzybów i pleśni
  • filtrację nawiewanego powietrza z kurzu i pyłków wywołujących alergie

 

Wentylacja z odzyskiem ciepła jest efektywna i szybko zwraca się w eksploatacji.

Wentylacja grawitacyjna jest mało efektywna, a jeżeli już działa to w czasie eksploatacji kosztuje tym więcej im droższe jest paliwo, jakie używamy do ogrzania domu. Efektywność systemu wentylacji możemy jeszcze zwiększyć instalując gruntowy wymiennik ciepła (GWC).

System wentylacyjny (który również może zastąpić w odpowiedniej konfiguracji system ogrzewania) hal basenowych oprócz wymiany zużytego powietrza powinien zapewnić:

  • sprawne odprowadzenie nadmiaru wilgoci powstałej w wyniku parowania lustra wody (oraz dodatkowych urządzeń),
  • trzymanie właściwego rozdziału i obiegu powietrza zapobiegając kondensowaniu się wody na przegrodach budowlanych (w szczególności oknach i ewentualnych mostkach cieplnych),
  • utrzymanie wilgotności powietrza w zadanych granicach (przeważnie 55 - 65 %), rownież w upalne dni,
  • odzysk ciepła w procesie wentylacji (duża entalpia powietrza usuwanego),
  • realizacja funkcji ogrzewania nadmuchowego.

Wszystkie powyższe wymogi zrealizować można stosując centrale wentylacyjne wykonane w wersji basenowej. Budowa tych urządzeń zapewnia dużą odporność na związki mogące występować w wilgotnym powietrzu oraz umożliwia bezproblemowe odprowadzenie dużych ilości wody powstałej w wyniku kondensacji usuwanej pary wodnej. Centrale te posiadają przepustnice do recyrkulacji powietrza, które można sterować higrostatem pomieszczeniowym. Stosując odpowiednio dobrany układ nagrzewnicy wtórnej realizuje się ogrzewanie nadmuchowe obiektu.