foto1
Ogrzewanie podłogowe
foto1
Kotły gazowe
foto1
Pompy ciepła
foto1
Rekuperacja
foto1
Instalacje wodno- kanalizacyjne
Tel.+48 68 414 18 64
info@eko-instalacje.pl

Pytanie: Czy wykonując w budynku mieszkalnym system grzewczy lepiej zamontować jedną pompę ciepła do co. i cwu, czy zastosować dwie pompy, jedną do co. a drugą do cwu?
Odpowiedź: Pompa ciepła może służyć do centralnego ogrzewania lub ogrzewania wody użytkowej a także do co i cwu równocześnie. Zazwyczaj w systemach grzewczych o małej mocy stosuje się tę samą pompę ciepła do co. i cwu. W systemach grzewczych o większych mocach korzystnie jest rozdzielić wytwarzanie ciepła do co. od pod­grzewania cwu. Stosowane są wówczas dwie pompy: wodna lub gruntową do centralnego ogrzewania i dodatkowa, specjalnie zaprojektowana do przygotowania cwu. Pompa do cwu pobiera ciepło z powietrza odpływającego z systemu wentylacji budynku. Takie rozwiąza­nie systemu grzewczego jest niewiele droższe od instalacji z jedną pompą ciepła, a na pewno bardziej ekonomiczne w eksploatacji. Pompa do cwu dodatkowo wspomaga wentylację grawitacyjną budynku, w przypadku gdy nie ma systemu rekuperacji.

Pytanie: Który z systemów dolnego źródła ciepła - powietrzny, wodny, czy gruntowy -jest najkorzystniejszy?
Odpowiedź: Wszystko zależy od przeznaczenia systemu z pompą ciepła (pompa ciepła może być użyta do co lub cwu a także do co i cwu równocześnie), preferencji użytkownika oraz lokalnych uwarunkowań. Klimat w Polsce pozwala na efektywne wykorzystywanie powietrza, wody lub gruntu jako źródeł niskotemperaturowego ciepła dla pomp ciepła zasilających co. Stosowane w budownictwie mieszkaniowym systemy, w których pompa ciepła jest jedynym urzą­dzeniem grzewczym, wykorzystują przeważnie wodę lub grunt. Prawidłowo dobrany i wykonany system grzewczy z wodną (W/W) lub gruntową (S/W) pompą ciepła zapewnia dostawę odpowiedniej ilości ciepła do całorocznego ogrzewania budynku. Poompy ciepła typu powietrze/woda (P/W), przeznaczone do centralnego ogrzewania, wymagają dodatkowego urządzenia dogrzewającego. Zapewnia ono pokrycie zapotrzebowania na ciepło w najchłodniejsze dni, gdy temperatura powietrza spada poniżej -15°C. Takim urządzeniem może być kocioł co., kominek z płaszczem wodnym lub grzałka elektryczna zamontowana w zbiorniku buforowym wody grzewczej.

Pytanie: Czy woda ze studni zasilającej pompę ciepła typu W/W może być wykorzystywana do celów sanitarnych?
Odpowiedź: Oczywiście, że tak. Podczas wykonywania studni, należy upewnić się, czy jej wydajność będzie wystarczająca do zasilania pompy ciepła i na potrzeby domowników. Należy również zainstalować taką pompę głębinową, która będzie zapewniała odpowiedni przepływ wody na potrzeby pompy ciepła i celów sanitarnych.

Pytanie: Czy kolektory poziome lub spiralne mogą być układane w gruncie na głębokości 2,5 m?
Odpowiedź: Kolektory gruntowe układane są na głębokości ok. 30 cm poniżej lokalnej strefy przemarzania. Głębokość ułożenia jest bardzo ważna, gdyż intensywnie pracujący zimą kolektor odbiera bardzo duże ilości ciepła od gruntu i wychładza go w strefie oddziaływania kolektora. Od wiosny do jesieni grunt ogrzewany jest bezpośred­nio przez promieniowanie słoneczne oraz pośrednio przez cieki wodne, co powoduje jego regenerację termiczną. Wychłodzony zimą obszar zalegania kolektora gruntowego ulega "odnowieniu" energetycznemu, pod warunkiem, iż dotrze do niego promieniowanie słoneczne lub woda ogrzana przez słońce. Jeżeli kolektor będzie zakopany zbyt głęboko to grunt, do którego nie dotrze promienio­wanie słoneczne, nie odzyska swoich początkowych parametrów termicznych (nie zregeneruje się energetycznie) a w okresie zimowym jego wydajność cieplna będzie mała. Kolektor gruntowy można zakopać na głębokości 2,5 m, jedynie jeżeli granica lokalnej strefy prze­marzania jest na głębokości ok. 2 m lub w sytuacji, gdy warstwa gruntu, w której układany jest kolektor, charakteryzuje się dużą wilgotnością (energia słoneczna dociera do gruntu wraz z opadami atmosferycznymi oraz przez podskórne cieki wodne).

Pytanie: Czy pompy ciepła mogą być stosowane do starego typu budynków ogrzewanych tradycyjnymi grzejnikami?
Odpowiedź: Pompy ciepła są urządzeniami grzewczymi, które wytwarzają ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze (55°C). Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana była na taką temperaturę zasilania, to pompa ciepła może być zastosowana nawet w bardzo starym budynku wyposażonym w tradycyjne grzejniki. Systemy cen­tralnego ogrzewania wykonywane w latach osiemdziesiątych i wcze­śniej, wymagały zasilania czynnikiem grzewczym o wysokiej tem­peraturze (90°C / 70°C). Niestety, w takich systemach pompa cie­pła nie będzie pracowała efektywnie i w mroźne dni może nie za­pewnić komfortu cieplnego.

Pytanie: Jaki system centralnego ogrzewania należy wykonać w bu­dynku, aby najefektywniej współpracował z pompą ciepła?
Odpowiedź: Pompy ciepła są doskonałymi urządzeniami grzewczymi pod warunkiem stosowania ich do zasilania niskotemperaturowych sys­temów grzewczych, tj.: ogrzewania podłogowego, ściennego, klimakonwekcyjnego lub grzejnikowego o dużej powierzchni grzejnej. Najkorzystniejsze do współpracy z pompą ciepła są systemy centralnego ogrzewania za­silane czynnikiem grzewczym o jak najniższej temperaturze. Do ta­kich systemów zaliczamy płaszczyznowe ogrzewanie ścienne i pod­łogowe zasilane wodą grzewczą o temperaturze ok. 35°C. Im niż­sza temperatura zasilania instalacji co., tym wyższa efektywność systemu grzewczego z pompą ciepła.

Pytanie: Kiedy pompa ciepła osiąga najwyższą efektywność?
Odpowiedź: Pompa ciepła osiąga najwyższą efektywność wtedy, gdy różnica pomiędzy temperaturą dolnego źródła ciepła i górnego źródła cie­pła jest najmniejsza. Na przykład typowa pompa ciepła, pobierająca ciepło z wody o temperaturze 10°C i współpracująca z ogrzewaniem ściennym o temperaturze zasilania 35°C, osiąga moc grzewczą 11,3 kW, a jej współczynnik efektywności COP wynosi 6. Sprawność urządzenia przy podanych parametrach wynosi zatem 600% ! Ta sama pompa, pobierająca ciepło z gruntu za pośrednictwem solanki o tempera­turze 0°C i zasilająca grzejniki wodą grzewczą o temperaturze 50°C, osiąga moc 7,3 kW a jej współczynnik efektywności COP jest niż­szy i wynosi 4.

Pytanie: Jaka jest żywotność pompy ciepła?
Odpowiedź: Żywotność pompy ciepła szacuje się na 20 do 25 lat bez napraw głównych. Podstawowym i najdroższym elementem pompy ciepła jest sprężarka zasilana prądem elektrycznym. Sprężarka w pompie ciepła, przeznaczonej wyłącznie do centralnego ogrzewania, pracuje w okresie grzewczym średnio przez ok. 8 godzin na dobę. Jeżeli system grzewczy jest prawidłowo zaprojektowany i wykonany oraz ma zbiornik buforowy, to pompa ciepła będzie pracowała bez nad­miernych obciążeń, a okres bezawaryjnej pracy sprężarki i innych elementów pompy ciepła będzie bardzo długi.

Pytanie: Czy można podłączyć pompę ciepła do układu tak, aby pracowała jedynie na taniej taryfie nocnej?
Odpowiedź: Najniższe koszty eksploatacji pompy ciepła osiągniemy, gdy zbudowany układ hydrauliczny, do którego wsprzęgnięta jest pompa, pozwala na akumulację energii cieplnej w tzw. taniej taryfie nocnej. Realizuje się to poprzez zmagazynowanie w okresie taniej energii elektrycznej, maksymalnie dużej ilości podgrzanej wody w przygotowanych do tego celu zbiornikach. Im większa będzie pojemność tych zbiorników, tym dłużej układ może pracować samodzielnie, bez potrzeby załączania pompy ciepła. Ma to duże znaczenie w okresie zimowym przy jednoczesnym zwiększonym zużyciu cwu. Ciepło niezbędne do przekazania do ogrzania wody użytkowej i centralnego ogrzewania jest pobierane ze zbiorników wodnych. Dopiero w momencie przejścia na taryfę nocną, układ uzupełnia zużyte ciepło.